Tùy thuộc vào hãng hàng không và hệ thống đặt trước, chúng tôi vẫn có thể thêm các dịch vụ bổ sung vào đặt trước của quý vị sau khi quý vị đã làm thủ tục. Hãy nhớ rằng các sản phẩm và dịch vụ (chẳng hạn như chỗ ngồi và hành lý) được mua sau khi quý vị đã làm thủ tục có thể không xuất hiện trên thẻ lên máy bay của quý vị, nhưng đại diện hãng hàng không tại sân bay vẫn có thể nhìn thấy chúng trong hệ thống đặt trước của họ. Nếu quý vị muốn hủy hoặc thay đổi chuyến đi của mình, trước tiên quý vị cần liên hệ với hãng hàng không để hủy thủ tục, sau đó liên hệ với chúng tôi để thay đổi hoặc hủy chuyến đi của quý vị. Một số hãng hàng không cung cấp tùy chọn hủy thủ tục trên trang web của họ. Nếu quý vị đã ở sân bay, vui lòng liên hệ với đại diện hãng hàng không tại đó.