Nếu quý vị đã làm thủ tục, vui lòng liên hệ trực tiếp với hãng hàng không. Cân nhắc rằng một số hãng hàng không cung cấp tùy chọn hủy thủ tục trên trang web của họ.

Xin lưu ý rằng khi liên hệ với hãng hàng không, quý vị sẽ cần mã số đặt chỗ tham chiếu của hãng hàng không có thể tìm thấy trong "Đặt Trước của Tôi".