Điều này có thể vì một số lý do, nhưng hãy kiểm tra trình duyệt web của bạn. Khi bạn thực hiện chuyển khoản ngân hàng qua internet, ngân hàng của bạn được mở trong một cửa sổ mới. Nếu bạn đã chặn các cửa sổ bật lên trong trình duyệt của mình thì có thể ngăn không cho ngân hàng của bạn mở ra. Mở trình duyệt của bạn và chọn ‘Allow pop-ups’ (Cho phép cửa sổ bật lên). Nếu việc này không có tác dụng, chúng tôi khuyên bạn nên liên lạc với ngân hàng của mình.