Không. Bạn phải trên 18 tuổi mới có thể đặt vé cho một chuyến đi trên trang web của chúng tôi. Bạn không thể đặt vé một chuyến đi cho trẻ đi một mình (lên đến 18 tuổi).