Bạn không thể đặt vé cho trẻ chưa sinh. Do đó, bạn cần đợi cho đến khi trẻ được sinh ra và có hộ chiếu riêng trước khi bạn thực hiện đặt vé. Tên tương lai cho em bé không được chấp nhận.

Chúng tôi không thể đảm bảo rằng những bé chưa được đặt vé tại cùng thời điểm với các hành khách khác sẽ được cho phép bay, ngay cả khi trẻ ngồi trong lòng một người lớn. Điều này phụ thuộc vào tình trạng khả dụng và khả năng kỹ thuật của hãng hàng không nằm ngoài quyền kiểm soát của chúng tôi. Về mặt kỹ thuật không phải lúc nào cũng có thể thực hiện điều này hoặc chỉnh sửa tên/ngày sinh trong trạng thái đặt vé hiện tại.