Không. Chúng tôi không tính thêm bất kỳ khoản phí nào khi bạn thanh toán bằng thẻ.