Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm khách hàng tốt nhất về các dịch vụ của chúng tôi. Bằng cách tiếp tục, bạn chấp nhận với việc chúng tôi sử dụng cookie.

Thông tin về các phiên cookie


Cookie Tiêu đề Tuổi Mô tả
JSESSIONID Tham chiếu phiên truy cập Phiên truy cập Tham chiếu phiên truy cập hiện tại
ibe.user.rememberMe Ghi nhớ thông tin đăng nhập của người dùng 18 tháng

Cookie này lưu tên đăng nhập của người dùng.

Nó KHÔNG lưu mật khẩu.
ibe.sss.fallback.PRODUCT Ghi nhớ SẢN PHẨM CUỐI CÙNG mà người dùng đã hiển thị 1 tuổi

Cookie này lưu các tùy chọn tìm kiếm đối với sản phẩm được xem lần cuối.
Mục đích là nhằm tạo ra cùng nội dung như người dùng đang hiển thị, khi người dùng tải lại trang đó hoặc tiếp tục sau khi PHIÊN TRUY CẬP kết thúc.

Sản phẩm có thể là một người đang theo dõi:
CHUYẾN BAY
XE
KHÁCH SẠN
KẾT HỢP
ĐI NGHỈ

ibe.ssid Tham chiếu xe Phiên truy cập Khi người dùng chọn một sản phẩm cần mua, tham chiếu được tạo ra cho giỏ hàng.
Air.TabMenu_PreselectedTab Chuyến bay - Tab hoạt động gần nhất Phiên truy cập Xác định tab nào cần hiển thị cho người dùng theo mặc định trong chuyến bay chỉ xem.
airResultSort_sortState Chuyến bay - Thứ tự sắp xếp hoạt động cuối cùng Phiên truy cập Xác định người dùng muốn sử dụng thứ tự sắp xếp nào để hiển thị kết quả chuyến bay.
airFilterContext_state

airFilterContext_viewState
Chuyến bay - Bộ lọc hoạt động cuối cùng Phiên truy cập Thao dõi các tùy chọn lọc người dùng chọn cuối cùng.
persist.asm_ibe

TSe5656a
Tải tình trạng cân bằng Phiên truy cập Chuyển người dùng đến máy chủ back-end cho toàn bộ phiên truy cập.
ibe.uqccid

ibe.ccid
Tham chiếu của khách hàng 10 tuổi Lưu thông tin tham chiếu đến khách hàng để tạo ra các chương trình khuyến mãi phù hợp trên các trang web khi người dùng trở lại trang web.

Cookie của bên thứ ba

Cookie Tiêu đề Tuổi Mô tả
__utm*
__utma
__utmb
__utmc
__utmz
Tham chiếu phiên truy cập Phiên truy cập Liên quan đến Google Analytics.
Header
Subject
Body
Footer