Có, bạn có thể mua những thứ này trong quá trình đặt vé.