Gói Hỗ Trợ là dịch vụ chúng tôi cung cấp cho khách hàng của mình tại thời điểm đặt vé. Cũng có thể mua gói hỗ trợ Thượng Hạng ở giai đoạn thanh toán phí sau này. Gói Hỗ Trợ sẽ không được hoàn tiền nếu chuyến đi bị hủy hoặc nếu hãng hàng không không thể đáp ứng các yêu cầu được đưa ra. Hãng hàng không có thể tính các khoản phí bổ sung.

Nếu bạn mua Gói Hỗ Trợ Thượng Hạng hoặc Bạch Kim của chúng tôi thì sẽ bao gồm các mục sau đây:

  • Hỗ trợ tìm lựa chọn thay thế tốt nhất có thể dựa trên quy định của hãng hàng không nếu hãng hàng không thay đổi thời gian và bạn không hài lòng với thời gian mới được họ đề xuất.
  • Đăng ký thẻ khách hàng bay thường xuyên cho bạn với hãng hàng không.


Để tận dụng gói Hỗ Trợ bạn đã mua, hãy dùng mẫu liên lạc có thể tìm thấy qua mục ‘Products and services’ (Sản phẩm và dịch vụ) dưới mục ‘Contact us’ (Liên lạc với chúng tôi) trên các trang web của chúng tôi. Nhấp vào ‘Write to customer service’ (Gửi thư cho bộ phận dịch vụ khách hàng) sau đó chọn mức gói Hỗ Trợ bạn đã mua. Việc bạn chọn gói Thượng Hạng hay Bạch Kim sẽ quyết định việc bạn nhận được phản hồi và hỗ trợ hoàn tiền nhanh đến mức nào. Các khách hàng Bạch Kim sẽ được ưu tiên cao nhất.