Trong trường hợp bình thường, bộ phận dịch vụ khách hàng trả lời thắc mắc trên Facebook các ngày làm việc trong tuần trong vòng 24 giờ.