Chiết khấu thanh toán có nghĩa là bạn sẽ nhận được mức giá thấp nhất tuyệt đối của chúng tôi trong chuyến đi của bạn. Đôi khi có thể có chiết khấu yêu cầu một hình thức thanh toán cụ thể. Để hiểu một cách đơn giản và rõ ràng, có thông tin về chiết khấu được cung cấp trong suốt quá trình đặt vé và tại giai đoạn thanh toán.