Có. Khi bạn đặt vé, bạn phải viết tất cả các tên có trong hộ chiếu của bạn. Các hãng hàng không có các yêu cầu chặt chẽ để đảm bảo an ninh và điều rất quan trọng là bạn phải tên của tất cả hành khách chính xác như trên hộ chiếu của họ.

Các hãng hàng không thường không cho phép đổi tên hoặc chuyển vé. Nếu bạn nhập tên không chính xác, điều này có nghĩa là bạn phải mua vé mới mà không được hoàn tiền đối với vé không chính xác.