Điều này có thể vì một số lý do, đó là ngày trên phiếu giảm giá đã hết hạn và không còn có tác dụng nữa, hoặc phiếu giảm giá chỉ áp dụng cho một số sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi như khách sạn và xe thuê.

Một lý do khác có thể là do chưa đáp ứng các điều kiện sử dụng phiếu giảm giá. Đôi khi bạn được yêu cầu mua trên một mức tiền nhất định trước khi có thể sử dụng phiếu giám giá.