print

Thông tin về cookie


Thông tin về cookie

Trình duyệt của bạn phải chấp nhận cookie đối với www.gotogate.vn để mang lại hiệu quả tối ưu và để tất cả các trang được hiển thị chính xác. Cookie được sử dụng để trang web có thể nhận dạng khách truy cập từ những lần truy cập trước đây hoặc để cho phép khách truy cập tiếp cận các chức năng hoặc dịch vụ khác nhau trên trang web, và cũng để lập số liệu thống kê dành cho chủ sở hữu trang web.

Bạn có thể thay đổi thiết lập trong trình duyệt của mình nếu bạn không muốn chấp nhận cookie từ www.gotogate.vn hoặc các trang web khác. Một số trình duyệt cũng cho phép bạn thay đổi thiết lập để bạn nhận được cảnh báo mỗi khi trang web muốn gửi cookie đến máy tính của bạn.

Cookie là một tập tin văn bản nhỏ mà trang web bạn đang truy cập yêu cầu lưu trên máy tính của bạn. Các cookie khác nhau có các mục đích khác nhau. Ví dụ như, cookie có thể được sử dụng để lưu các thiết lập của người dùng cho một trang web. Cookie cũng có thể được sử dụng để lập số liệu thống kê cho một trang web.

Tái định hướng các chiến dịch trực tuyến của chúng tôi.

Trang web của chúng tôi sử dụng kỹ thuật tái định hướng, cho phép chúng tôi lập ra các chiến dịch trực tuyến có một nội dung quảng cáo thú vị hơn đối với bạn.

Tái định hướng có nghĩa là chúng tôi có thể tiếp thị các sản phẩm mà gần đây bạn đã thể hiện sự quan tâm với các đối với của chúng tôi. Điều này có nghĩa là các quảng cáo của chúng tôi, cũng xuất hiện trên các trang web của các công ty khác, là phù hợp hơn với tham chiếu đến nội dung bạn có thể quan tâm. Nó hoạt động bằng cách phân tích hành vi của người dùng từ dữ liệu mà chúng tôi đã thu thập bằng cookie. Dạng thông tin này cũng là ẩn danh, có nghĩa là không có thông tin cá nhân hay hồ sơ người dùng nào được lưu lại.

Theo Đạo Luật về Liên Lạc Điện Tử, tất cả mọi người truy cập trang web có đặt cookie phải được thông báo:

  • Rằng trang web đó có bao gồm cookie
  • Các cookie này được sử dụng cho mục đích gì
  • Có thể tránh cookie bằng cách nào

Có hai loại cookie khác nhau; cookie phiên truy cập và cookie vĩnh viễn. Cookie phiên truy cập được lưu trên máy tính của bạn nhưng sẽ bị xóa ngay khi bạn rời khỏi trang web. Cookie vĩnh viễn ở trên máy tính của bạn cho đến ngày hết hạn của cookie.

Tìm hiểu thêm về cookie của chúng tôi ở đây >>

Header
Subject
Body
Footer